Αύριο

Δευτέρα 22 Νοέμβρη>> Μια χρήσιμη σύντομη οπτική επανάληψη αποδείξεων που δεν μπορούν να αγνοηθούν – κατάλληλη για διασπορά αληθειών!

Και μερικά ακόμα επιπλέον στοιχεία, έγκυρα όπως πάντα…

Comments are closed.