Το βιβλίο των αντιρρήσεων
Τα βιβλία του Spirit
Το βιβλίο της φυγής
Τα βιβλία του Spirit
Το βιβλίο του μάχιμου πένθους
Τα βιβλία του Spirit
Το βιβλίο των προϋποθέσεων
Τα βιβλία του Spirit
Επιστροφή στο Sarajevo
Sarajevo