Η σύγχυση θα είναι ο επιτάφιός μου…

Τρίτη 25 Αυγούστου. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για την επιλογή ενός κομματιού. Μπορεί όμως να είναι και περισσότεροι από έναν.

Χωρίς εξηγήσεις λοιπόν, οι King Crimson, απ’ το μακρινό 1969.

Comments are closed.