Η πείρα των ημέρων

Πέμπτη 2 Μάη. Φαίνεται πως υπάρχει κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο απ’ τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό στην ακμή του. Είναι ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός στην παρακμή του…

Comments are closed.