Κουκουρούκου!

Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη>> Σ’ όλες τις σημαντικές στιγμές για τον λαό και τον τόπο η ασταμάτητη μηχανή νοιώθει αυτήν την στομαχική διέγερση που είναι γνωστό σε τι σπασμούς καταλήγει.

Υπάρχει βέβαια θεραπεία: Walking at the beaches, looking at the peaches.

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα – μόνο μάντρες γύρω γύρω. (Και αρούρια…)

Stranglers λοιπόν!

Comments are closed.