Ένας κάποιος πόλεμος 3

Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη>> Τι συνέπειες έχουν όλα αυτά για το ελληνικό καθεστώς; Ζορίζεται; Θα ζοριστεί;

Γι’ αυτά σύντομα, προσεχώς…

Comments are closed.