Συντονιστείτε!

Δευτέρα 30 Μάη>> Τι ρόλο παίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή/και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία (και, στον πυρήνα του πράγματος, η αναδιάρθρωση της κοινωνικής αναπαραγωγής σε σχέση με την υγεία) σε συγκεκριμένες πλευρές της υγιεινιστικής τρομοεκστρατείας;

Την Πέμπτη 2 Ιούνη εδώ δυο τρία πράγματα γι’ αυτόν τον ρόλο…

Comments are closed.