Γριμόριο

Δευτέρα 4 Οκτώβρη>> Έτσι (grimoire) έλεγαν στη γαλλία το βιβλίο των μαγικών επικλήσεων. Ή, αν ψάξει κανείς την καταγωγή της λέξης, ήταν το μυστικό βιβλίο των Λόγων με υπερβατικές ικανότητες. Grimoire χαρακτηρίζονταν επίσης, στη γαλλία του 18ου αιώνα, τα λόγια που ήταν δύσκολο να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος.

Ασταμάτητοι οι Active Member, όπως πρέπει, ξανακτυπούν μ’ έναν λεκτικό ανάγλυφο χάρτη της «μεγάλης επανεκκίνησης» που εξαγγέλουν οι «μάγοι» του καπιταλιστικού κόσμου.

Comments are closed.