Προοοοόσχη!!!

Κυριακή 25 Οκτώβρη. Κάθε πραξικόπημα έχει τους κολονέλους του. Νομίζαμε ότι μας είχαν παρουσιαστεί όλοι ήδη. Αυτός από που ξεφύτρωσε;

(Εναλλακτικές εκφράσεις αν κουραστεί με το παιδαγωγικό «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος»:

Α) Θα σας βάλουμε τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι…

Β) Ο ασθενής πρέπει να μπει στο γύψο…

Γ) Θα σας μπιιιπ… )

Comments are closed.