Ούτε ο θάνατος αντέχει 2

Τρίτη 28 Απρίλη. Το ρεπορτάζ συνεχίζει:

Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι προκειμένου να καταγραφεί η covid-19 στο πιστοποιητικό θανάτου, ως υποκείμενη αιτία θανάτου, δεν χρειάζεται να γίνει κανένα τεστ. Η διάγνωση μπορεί απλά να στηρίζεται σε παρατηρήσεις ή αξονικές τομογραφίες. Οι οδηγίες προς το νοσηλευτικό προσωπικό δηλώνουν:

Εάν πριν τον θάνατο ο ασθενής είχε τυπικά συμπτώματα της covid-19, αλλά δεν έχουν παραληφθεί τα αποτελέσματα του τεστ, είναι επαρκές να καταγραφεί το «covid-19» ως αιτία θανάτου, να τσεκάρετε το κουτί Β και να καταγράψετε τα αποτελέσματα του τεστ όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί υλικό για τεστ, είναι επαρκές να σημειώσετε «σύμφωνα με ιατρική κρίση».

Με δεδομένη την έλλειψη σαφήνειας των επίσημων οδηγιών, οι οδηγίες από το Βασιλικό Κολλέγιο Παθολόγων (Royal College of Pathologists – RPC) είναι επίσης ανησυχητικές. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έστω υπόνοια του covid-19, συμβουλεύουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη νεκροψίας:

Εάν ο θάνατος πιστεύετε οτι οφείλεται σε μόλυνση από covid-19, είναι απίθανο να υπάρξει ανάγκη νεκροψίας και το Ιατρικό Πιστοποιητικό των Αιτιών Θανάτου θα πρέπει να εκδίδεται.

Το να πούμε ότι προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα επίσημα στατιστικά, θα ήταν πολύ λίγο. Τα ερωτήματα δεν έχουν να κάνουν με ιατρικά λάθη ή αβλεψίες, που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται για να προκληθεί η μέγιστη σύγχυση, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με εκτεταμένη παραποίηση των αιτιών θανάτου που φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας που θέσπισε το κράτος για την έκδοση των πιστοποιητικών θανάτου…

Comments are closed.