Καταλωνία…

Παρασκευή 27 Οκτώβρη. Λίγη υπομονή εκ μέρους μας δεν θα έβλαπτε… Έχουμε πει άλλωστε…

Comments are closed.