Cyborg
Cyborg #28 - 10/2023

#28 - 10/2023

Τι λέει ο Marx για τις gain-of-function έρευνες;

Ο τίτλος είναι προκλητικός... Ο Marx δεν θα μπορούσε να ξέρει οτιδήποτε για τις gain-of-function έρευνες! Δεν θα μπορούσε να ξέρει (ή και να φανταστεί) τις ειδικές σχέσεις ανάμεσα στον μιλιταρισμό, στην καπιταλιστική τεχνολογία και στην κοινωνική οργάνωση τον 21ο αιώνα! Είχε όμως την διορατικότητα και την αναλυτική ευφυία να καταλάβει ορισμένες πλευρές της γενικής σχέσης ανάμεσα στην οργάνωση του στρατού (και την διεξαγωγή του πολέμου) απ’ την μια μεριά και στην κοινωνική οργάνωση απ’ την άλλη, σε διάφορες και διαφορετικές ιστορικές περιόδους.
Για παράδειγμα, σε μια σημείωση στα Grundrisse, παρατηρεί:

Ο πόλεμος διαμορφώθηκε πριν από την ειρήνη: ο τρόπος που ορισμένες οικονομικές σχέσεις, όπως μισθωτή εργασία, μηχανήματα κλπ, αναπτύχθηκαν με τον πόλεμο και μέσα στους στρατούς κλπ νωρίτερα απ’ όσο στο εσωτερικό της αστικής κοινωνίας. Και η σχέση ανάμεσα στην παραγωγική δύναμη και τις σχέσεις συναλλαγής είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη στο στρατό.

Σ’ ένα γράμμα του στον Engels (25 Σεπτέμβρη 1857) σημειώνει:

Η ιστορία του στρατού δείχνει παραστατικότερα απ’ οτιδήποτε άλλο την ορθότητά της αντίληψής μας για τη συνάρτηση παραγωγικών δυνάμεων και κοινωνικών σχέσεων. Ο στρατός ήταν εν γένει σημαντικός για την οικονομική εξέλιξη. Στους αρχαίους π.χ. η έμμισθη σχέση για πρώτη φορά διαμορφώνεται πλήρως στο στρατό. Το ίδιο στους Ρωμαίους το peculium castrense, η πρώτη μορφή δικαίου όπου αναγνωρίζεται η κινητή ιδιοκτησία όσων δεν ήταν αρχηγοί οικογένειας. Το ίδιο η πρώτη χρήση μηχανικού εξοπλισμού σε ευρεία κλίμακα. Ακόμα και η ιδιαίτερη αξία των μετάλλων και η χρήση τους ως χρήματος φαίνεται αρχικά ... να στηρίζεται στην πολεμική τους σημασία. Επίσης ο καταμερισμός της εργασίας στο εσωτερικό ενός κλάδου επιτελέσθηκε για πρώτη φορά στους στρατούς. Επιπλέον, εδώ συνοψίζεται πολύ χτυπητά ολόκληρη η ιστορία των πολιτικών κοινωνιών.

Δεν υποστήριξε ούτε ο Marx ούτε ο Engels ότι η οργάνωση του στρατού και τα γενικά χαρακτηριστικά της είναι το πρότυπο για την κοινωνική οργάνωση. Υπάρχει μάλλον μια διαλεκτική σχέση ανάμεσά τους, τέτοια που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε στον μιλιταρισμό “πρωτοπόρα στοιχεία” (οργανωτικά, ιδεολογικά, τεχνολογικά) που σε μεταγενέστερο χρόνο θα “κοινωνικοποιηθούν”. (Ξέρουμε επ’ αυτού, για παράδειγμα, την ιστορία της ηλεκτρονικής δικτύωσης - internet...)
Ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η αμερικανική darpa βρίσκεται ευδιάκριτα πίσω από μεγάλο ποσοστό των χρηματοδοτήσεων των γενετικών / βιοτεχνολογικών “ερευνών” και των gain-of-function “πειραμάτων”, ένα μέρος απ’ τα οποία “κοινωνικοποιήθηκαν” ήδη με τον μαζικό πλατφορμιασμό, απαιτεί να δούμε αν στις διακηρύξεις της εντοπίζονται σοβαρά στοιχεία της καπιταλιστικής (και όχι απλά της τεχνολογικής) “πρωτοπορίας”, στην ιστορική φάση που βρισκόμαστε.

Στην παρουσίαση του προγράμματος PREEMPT (: εμποδίζοντας αναδυόμενες παθολογικές απειλές) στις αρχές του 2018, αμέσως μετά την επανεκκίνηση των gain-of-function “ερευνών” στις ηπα, ενός προγράμματος που ουσιαστικά επαναπροσδιόρισε την γενική κατεύθυνση της χειραγώγησης και εντέλει της οπλοποίησης ιών αλλά επιπλέον της αποικιοποίησης των ανθρώπινων σωμάτων, η darpa έλεγε:

Cyborg #28

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσονται σε απομακρυσμένες περιοχές σ’ όλο τον κόσμο, συχνά σε περιοχές στις οποίες είναι συνηθισμένες οι αναδυόμενες μεταδοτικές αρρώστιες. Το πρόγραμμα PREEMPT έχει σκοπό να διατηρήσει την στρατιωτική ετοιμότητα προστατεύοντας έναντι της απειλής των μεταδοτικών ασθενειών· εντούτοις, αντί για την θεραπεία των ανθρώπων, το PREEMPT σημαδεύει τα ιικά παθογόνα εντός των ζωϊκών πηγών τους και των εντόμων που τα μεταφέρουν, εκεί απ’ όπου πηγάζουν πολλές αρρώστιες, πριν αυτοί [οι ιοί] διασκορπιστούν στους ανθρώπους. Το πρόγραμμα συνδυάζει βιοεπιτήρηση και τυποποίηση μέσω καινοτόμων τεχνολογιών για την διαχείριση και τον έλεγχο παθογόνων υψηλού κινδύνου στην πηγή τους, για να εμποδιστεί η ανάδυση και η εκ νέου ανάδυση απειλών από ανθρώπινα παθογόνα.
... Εστιάζοντας στην μεγάλου βάθους βιοεπιτήρηση τα ζωϊκών πηγών και των εντόμων μεταφορέων, και εφαρμόζοντας μοριακές τεχνολογίες και τεχνολογίες επόμενης γενιάς για την ανάλυση [γενετικών] αλληλουχιών για να εντοπιστούν ποιοί ιοί θα αναπτυχθούν μέσα σε ποιά είδη, το PREEMPT επιδιώκει να εντοπίσει ευκαιρίες για παρεμβάσεις που θα αξιοποιήσουν την εξελιγκτική συμφόρηση και τους παράγοντες μετάδοσης που επιτρέπουν στα παθογόνα είδη να μεταπηδούν.

Δύο σημαντικές θέσεις δηλώνονται μέσα σ’ αυτές τις δύο παραγράφους. Η δεύτερη (με τις παρεμβάσεις που θα αξιοποιήσουν...) είναι διατυπωμένη περιφραστικά η θέση για τις gain-of-function “έρευνες” (και εφαρμογές!!!) που ξεπερνούν την “εξελιγκτική συμφόρηση” (τα εξελιγκτικά όρια των παθογόνων σα να λέμε) μέσα απ’ την δημιουργία νοσογόνων χιμαιρών... Πρόκειται για όσα παρουσιάσαμε στη προηγούμενη αναφορά (άνθρωποι και νυχτερίδες) - και πολύ περισσότερα που δεν χωρούσαν σ’ αυτήν.
Η πρώτη θέση είναι εξίσου κεντρική: με το πρόγραμμα αυτό η darpa δηλώνει ότι “δεν ενδιαφέρεται για την θεραπεία”! Τι σημαίνει αυτό; Μήπως έχει αρχίσει η “κοινωνικοποίησή” του; Μήπως αυτό που λέγεται “φροντίδα υγείας” καθώς βιομηχανοποιείται καθολικά βρίσκεται σε μια φάση ριζικής Αλλαγής Παραδείγματος, μπροστά τα μάτια μας αλλά (ακόμα) μακριά απ’ την συνειδητοποίησή μας;

[...]

...η συνέχεια στο έντυπο τεύχος του Cyborg.
[ σημεία διακίνησης ]

Ziggy Stardust

Cyborg #28
κορυφή