Φεστιβάλ Game Over 2016

Φεστιβάλ Game Over 2016

Το γονίδιο της κριτικής: είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να μην είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2016

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2016

Φεστιβάλ Game Over 2016

Ο θαυμαστός κόσμος των νέων υλικών: νανοτεχνολογία, σπάνιες γαίες και άλλες ατραξιόν

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2016

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2016

Φεστιβάλ Game Over 2016

Μπορούν οι μηχανές να παράγουν επικοινωνία; Επικοινωνιακά αυτόματα στα ψηφιακά δίκτυα και ηλεκτρονική μεσολάβηση του κοινωνικού εργοστασίου

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2016

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Γυναίκες, εργασία και ο υλικός κόσμος: μια απόπειρα αντήληψης της παγκόσμιας γυναικείας εργασίας στον τεχνολογικά αναδιαρθρωμένο καπιταλισμό

Έκδοση του Game Over
Ιούνιος 2016

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Τα αιχμάλωτα κύτταρα: πολιτικές σημειώσεις για τις βιοτεχνολογίες

Έκδοση του Game Over
Απρίλιος 2016

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2015

Φεστιβάλ Game Over 2015

Ο δρόμος που φτιάχτηκε περπατώντας: μια ιστορία για τη σχέση κοινωνίας και τεχνικής

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2015

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2015

Φεστιβάλ Game Over 2015

Το έμφυλο σώμα στον καθρέφτη των νέων τεχνολογιών

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2015

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2015

Φεστιβάλ Game Over 2015

Ο Taylor στην Silicon Valey - η τεχνοεπιστημονική διαχείριση της σκέψης

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2015

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Πολεμικές Τεχνολογίες – Πολεμικές κοινωνίες: σημειώσεις από την αποχή των χαμηλής έντασης/υψηλής διάχυσης πολέμων

Έκδοση του Game Over
Ιούνιος 2015

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Translation Memory Automatic: Το περιβάλλον των νέων τεχνολογιών και η μνήμη του μεταφραστή

Έκδοση του Game Over
Μάιος 2015

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Κυβερνοφεμινισμός: από τη δομή στο δίκτυο και από τις γυναίκες στα cyborg

Έκδοση του Game Over
Απρίλιος 2015

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Η αλγοριθμοποίηση της τύχης - Τυχαιότητα και αλγόριθμοι

Έκδοση του Game Over
Μάρτιος 2015

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2014

Φεστιβάλ Game Over 2014

Γλώσσα και νέες μηχανές / Αλγόριθμος: η μηχανοποίηση της σκέψης / Memory plugged in: η μνήμη ως μέσο παραγωγής της λήθης

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2014

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Επιστήμη και Μεταφυσική: όταν η τεχνολογία ανασταίνει τη θεολογία

Έκδοση του Game Over
Ιούλιος 2014

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Hackers, οι αυτόχθονες του νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος

Έκδοση του Game Over
Μάιος 2014

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Μύθοι για τη γνώση

Έκδοση του Game Over
Μάρτιος 2014

Διακίνηση>>

Εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων Game Over 2014-2016

Game Over: εισηγήσεις μικρών εκδηλώσεων 2014-2016

Η φυσική ως ιδεολογία

Έκδοση του Game Over
Ιανουάριος 2014

Διακίνηση>>

Φεστιβάλ Game Over 2013

Φεστιβάλ Game Over 2013

Νέοι μηχανές, νέοι εργάτες / Ηλεκτρονικό προλεταριάτο / Για ένα γνωσιολογικό κίνημα

Έκδοση του Game Over
Οκτώβριος 2013

Διακίνηση>>

Game Over

Τριήμερο φεστιβάλ GAME OVER

12-13-14 Οκτώβρη 2012: κείμενα - φωτογραφίες - σημειώσεις

Έκδοση του Game Over
Μάρτιος 2013

Διακίνηση>>

Η εκπαίδευση στις εικόνες και πώς αυτή υπονομεύει την εκπαίδευση στις λέξεις

Η εκπαίδευση στις εικόνες και πώς αυτή υπονομεύει την εκπαίδευση στις λέξεις

Έκδοση του Game Over
Απρίλιος 2012

Διακίνηση>>

Ιδιωτικοποίηση / τι είναι και τι δεν είναι

Ιδιωτικοποίηση / τι είναι και τι δεν είναι

Έκδοση του Game Over
Νοέμβριος 2011

Διακίνηση>>

Η ψηφιοποίηση της μνήμης

Η ψηφιοποίηση της μνήμης

Έκδοση του Game Over
Απρίλιος 2010

Διακίνηση>>

 
κορυφή