Cyborg
Cyborg #19 - 10/2020

#19 - 10/2020

Τα data στο γκισέ της τράπεζας

400 εκατομμύρια ινδοί θα πρέπει να περνούν από αναγνώριση προσώπου για να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Cyborg #19

Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ινδία που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονται επιδόματα ή διάφορες κρατικές ενισχύσεις θα χρειάζεται πλέον να ελέγχονται από κάμερες αναγνώρισης προσώπου για να πάρουν τα λεφτά τους. Η αλλαγή αυτή γίνεται δοκιμαστικά στα πλαίσια του κρατικού προγράμματος ψηφιακής ταυτοποίησης Aadhaar και θα κάνει την αναγνώριση προσώπου και ίριδας υποχρεωτική για την λήψη κρατικών επιδομάτων. Το πρόγραμμα Aadhaar επιτρέπει ως τώρα τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν υποτροφίες, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

Μέχρι τώρα, οι δικαιούχοι τέτοιων επιδομάτων τα λάμβαναν μέσω ATM που ήταν εξοπλισμένα με αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από σκάνερ ίριδας ή κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Μέχρι στιγμής, τέσσερις τράπεζες εφαρμόζουν πιλοτικά το πρόγραμμα με κάμερες αναγνώρισης προσώπου για περίοδο δύο εβδομάδων. Η πρόφαση πίσω από αυτή την μετατόπιση προς τον βιομετρικό έλεγχο είναι η πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με την κυβέρνηση, που υποστηρίζει ότι οι αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων σε κοινή χρήση είναι παράγοντας υγειονομικού κινδύνου. Επίσης, οι αισθητήρες είχαν ένα ποσοστό λάθους 20%, επειδή πολλοί χρήστες έχουν κατεστραμμένα αποτυπώματα εξαιτίας της χειρωνακτικής εργασίας.

Τα δύο κρατικά προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση προσώπου και ίριδας είναι ένα που αφορά στην πρόσβαση σε φτηνά επαγγελματικά δάνεια για περισσότερους από 400 εκατομμύρια ινδούς και το δεύτερο είναι το Άμεσο Προνοιακό Πρόγραμμα, που αφορά στην χορήγηση από την κυβέρνηση κάθε είδους επιδόματος και βοηθήματος. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με τα δύο αυτά προγράμματα σχετίζονται με την μεταφορά τεράστιων κεφαλαίων. Από την άλλη, το πρόγραμμα ταυτοποίησης Aadhaar εξυπηρέτησε περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δοσοληψίες, τον Ιούνιο μόνο, σύμφωνα με την ινδική κεντρική τράπεζα.
Ενώ η αλλαγή αυτή δεν θα αντλήσει μάλλον περισσότερα data από τους ινδούς - η κυβέρνηση διαθέτει ήδη τα προσωπικά δεδομένα 1,2 δισεκατομμυρίων πολιτών μέσω του Aadhaar - θα συμβάλλει όμως στο να εγκατασταθούν σε μόνιμη βάση οι τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου και ίριδας στην κρατική ψηφιακή υποδομή.
Ασφαλώς, τα data της αναγνώρισης προσώπου που συγκεντρώνει το Aadhaar αφορούν και στις γενικότερες συνθήκες παρακολούθησης. Η ινδική κυβέρνηση είχε ένα σχέδιο, το οποίο δεν έγινε γνωστό αν εφαρμόστηκε, να χρησιμοποιήσει την τεράστια δεξαμενή του Aadhaar με φωτογραφίες προσώπων συνδέοντάς την με το λογισμικό καμερών θερμοκρασίας ή ακόμη και με drones και μετά να κάνει αναγνώριση προσώπου σε αυτούς που καταγράφονται να έχουν αυξημένη θερμοκρασία.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση όλων αυτών των data ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία ως ένα αναπόστατο κομμάτι του πώς η κυβέρνηση επιβλέπει και ελέγχει τους πολίτες. Η τρέχουσα αλλαγή με τις τράπεζες, δεν είναι παρά ένα ακόμη βήμα στο σχέδιο της ινδικής κυβέρνησης να καταστήσει την αναγνώριση προσώπου καθολική κανονικότητα, και δεν είναι άσχετη με τις πρόσφατες απόπειρες να εντατικοποιηθεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας στην αστυνόμευση ή ακόμη και για να επιτρέπει την πρόσβαση στους χώρους εργασίας.
Κι αυτό που συμβαίνει τώρα, δεν είναι παρά η αρχή. Οι τράπεζες από την μεριά τους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες που συγκεντρώνουν από τους πελάτες τους για κάθε είδους ανάλυση, που φτάνει μέχρι και την αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων, προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τα data που συγκεντρώνουν.

μετάφραση: Hurry Tuttle

τίτλος πρωτότυπου:
400 Million Indians Might Soon Need To Use Facial Recognition To Access Their Bank Accounts

κορυφή