Επιστροφή στο κείμενο: οι ανοιχτές πληγές της κεντρικής ασίας