Ισολογισμοί

Ισολογισμοί

Ισολογισμοί

Oι ισολογισμοί (για το 2008) τριών απ’ τις δεκάδες «ανεμο-εταιρείες» που φαίνεται να είναι βιτρίνες της EdF. Όλες έχουν τον ίδιο πρόεδρο και αντιπρόεδρο, το ίδιο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο (60.000 ευρώ), τα ίδια περίπου «έξοδα εγκατάστασης»... Tα οποία μάλιστα εμφανίζονται να αυξάνουν σε σχέση με το 2007 αν και δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο, εφόσον σε όλες γράφεται το στερεότυπο: η εταιρεία στη χρήση που έκλεισε βρισκόταν στο στάδιο της αδειοδότησης στον τομέα παραγωγής ήπιας μορφής ενέργειας και γι’ αυτό δεν παρουσιάζει αποτελέσματα. Tί σόι άραγε να είναι αυτά τα «έξοδα»; E;

[ επιστροφή στο κείμενο: τα αφεντικά του ανέμου ]


Sarajevo